Poradenské služby

 • Revize bankovních poplatků a služeb
  Zjištění aktuálního stavu sazeb a poplatků a návrh a vyjednání úsporných opatření.
 • Nastavení optimální struktury financování
  Revize stávající struktury financování a využívaných, respektive nevyužívaných služeb. 
 • Zajištění financování od bank
  pro provozní, investiční, exportní, importní, výrobní a další procesy či záměry.
 • Zajištění financování od leasingových a faktoringových společností
  Zajištění výhodných forem a cen.

Služby spojené s vedením účetnictví

 • Vedení účetnictví
  Kompletní převzetí vedení účetnictví včetně mzdové agendy s možností převodu účetní závěrky do mezinárodních účetních standardů (IFRS). Vedení účetnictví a výkaznictví z hlediska struktury vyžadované partnerskými finančními institucemi. Zastupování při kontrolách orgánů statní správy.
 • Outsourcing systému Microsoft Dynamics NAV
  Poskytnutí užívání systému klientovi ( softwarové i hardwarové infrastruktury), proškolení, podpora

Další návazné služby

 • Manažerské výstupy
  Definice manažerských výstupů společně s klientem
  (pro efektivní řízení společnosti s výstupy v reálném čase).
 • Příprava podkladů pro úvěrové řízení + čtvrtletní reporting
 • Zajištění podmínek pojištění pohledávek
  Pojištění pohledávek na tuzemském či zahraničním trhu za výhodných podmínek.
 • Odhady nemovitostí pro zajištění financování
  Zajištění odhadů nemovitostí při nákupu či prodeji a pro zajištění, použitelné pro bankovní ústavy, akceptovatelné většinou bank na českém trhu. Dle metodiky jednotlivých bank a odhadcem s licencí toto provádět pro danou banku.
 • Hypoteční financování a spotřebitelské úvěry
  Zajištění hypotečních úvěrů včetně amerických hypoték a spotřebitelských úvěrů u největších bankovních ústavů v režimu VIP klientů za nadstandardních podmínek.

 • Developerské projekty
  Příprava podkladů pro developerské podklady v optimální struktuře, akceptovatelné pro banky, a zajištění financování těchto projektů.